Preimplantasyon Genetik Tanı PGT Nedir?

Tüp bebek tedavisi tıbbı destek olmadan anne baba olamayan çiftler için kullanılır. Kadından toplanan yumurta hücresi ve erkekten alınan sperm hücresi laboratuvar ortamında döllendirilir. Döllenen embriyo kadının rahmine yerleştirilir. Fakat bu işlem sırasında kafaya bazı sorular takılır. Bu soru şudur; bebekte herhangi bir genetik hastalık olur mu? Bu sorunun cevabını almak için preimplantasyon genetik tarama yapılır. Özellikle anne ya da babada genetik bir problem varsa ya da anne babanın 1. derece yakınlarında varsa bu soru kişinin kafasında daha çok oluşur. İşte preimplantasyon genetik tanı burada devreye girerek bu sorunun cevabı için adeta imdada yetişir. Tüp bebek tedavisini gören her çift bu testten geçeceğini sanabilir ama böyle değildir.

Preimplantasyon Ne Zaman Yapılmalıdır?

Hepimiz genlerimizi anne babadan alırız. Anne babalarda kendi ebeveynlerinden alır. Anne ya da baba da birçok özellik hatta hastalık genler ile çocuğa geçer. Sizin ya da eşinizin genetik bir hastalığı varsa bunun çocuğunuza geçme olasılığı oldukça fazladır. Bu genetik hastalıklar şöyledir;

Kromozomsal Hastalıklar,

  • Sayısal kromozomsal bozukluklar,
  • Yapısal kromozomsal bozukluklar,
  • Kromozom hastalık saptanmış çocukluk ve gebelik öyküsü,
  • İnfertilite yüzünden uygulanan yardımcı üreme yani YÜT tedavisi gören çiftlerde kullanılır.

Tek Gen Hastalıkları

  • Çiftlerde aynı tek gen hastalığı için taşıyıcılık saptanması,
  • Çiftlerden birisinde bir tek gen hastalığı bulunması,
  • Talasemi, Fankoni ve bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılır.

Bu ve buna benzer bir genetik rahatsızlığınız varsa ve tüp bebek tedavisi görecekseniz mutlaka bu test uygulanır. Sadece bu hastalıklar değil kromozomsal bir rahatsızlık varsa da bebeğinizin sağlıklı olup olmayacağını öğrenmek için yapılabilir. Ayrıca maddeler arasında da bulunan herhangi bir sorun olmadığı halde hamile kalınamıyorsa yine bu yöntem kullanılır.

Preimplantasyon Uygulanma Şekli

Doktor anne adayına hormon ilaçları verir ve yumurtalıkları uyarır. PGT yönteminin ikinci adımında ise yumurtaların toplanma işlemidir. Yumurtalıkların uyarıldıktan sonra ultrasonografi ile folikül boyutları ve kandaki hormon düzeyleri takip edilir. Bu işlemden sonra uygun görülen zamanda çatlatıcı iğne yapılır. Sonrasın da ise anne adayı ameliyathane ortamında yumurta toplama işlemine alınır. Yumurta toplama işlemi ile aynı günde erkekten alınan sperm hücresi laboratuvar ortamında mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Mikroenjeksiyon işleminin sonrası da ise döllenme ve embriyo kalitesi devamlı incelenir. Embriyolardan bir ya da iki tane doku örneği alınır. Alınan bu doku örneği test edilir test sonucunda embriyoda herhangi bir sorun yoksa kadının rahmine yerleştirilir.

Preimplantasyon Yaptırmak Ücretli Midir?

Evet, bu işlem ücret ile yapılan bir işlemdir. Bu işlemin ücretleri de tedavi gördüğünüz yere göre değişiklik gösterir. Kesin bir ücret söylemek yanlış olur.

Preimplantasyon İle Cinsiyet Belirlenir Mi?

Sonuçta preimplantasyon gen tanı testi kromozomlar üzerinden yapılıyor. Cinsiyetlerimiz de babanın aktardığı kromozomdan geçiyor. Yani evet preimplantasyon gen tanısı ile cinsiyet belirlenir.

Sadece Cinsiyet Öğrenebilmek İçin Preimplantasyon Gen Tanı Testi Yapılır Mı?

Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü bu işlem sadece gerekli olduğu zamanlarda yapılır.

Preimplantasyon Cinsiyet Belirleme Önemli Midir?

Bazı kalıtsal hastalıklar cinsiyet kromozomları üzerinden aktarılır. Yani herhangi bir kalıtsal hastalığın var olup olmadığına bakmak için cinsiyet belirlenerek bu kromozom üzerinden de tarama yapılır.

 

Preimplantasyon Gen Tanı İşlemi Fiyatları

Bu işlemin fiyatları yerden yere göre farklılık gösterir. Yani bu konuda bir ücret söylemek doğru olmaz. Oldukça dikkat ve emek isteyen bir işlem olduğu için ücreti fazla olabilir.